หน่วยแพทย์สัญจร NPS มอบเครื่องวัดความดันโลหิต แก่ รพ.สต.

« Back to news & activity