ราคาหุ้นกู้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564

หุ้นกู้ Coupon วันครบกำหนด Bid Offer ราคาตกลงซื้อ ขาย ครั้งล่าสุด
ราคา (%) อัตราผลตอบแทน (%) ราคา (%) อัตราผลตอบแทน (%) วันที่ ราคา (%) อัตราผลตอบแทน (%)
NPS227A II/HNW 5.15% 24-Jul-22 102.54 2.45 102.63 2.35 21-Jul-21 102.41 2.70
NPS227B II/HNW 5.50% 24-Jul-22 102.66 2.67 102.75 2.57 30-Apr-20 101.19 4.93
NPS233A II/HNW 5.50% 27-Mar-23 103.42 3.33 103.58 3.23 22-Jul-21 103.16 3.55
NPS242A PO 4.70% 7-Feb-24 102.09 3.81 102.33 3.71 21-Jul-21 101.96 3.88
NPS24NA PO 4.50% 12-Nov-24 101.97 3.85 102.28 3.75 22-Jul-21 100.45 4.35
NPS258A PO 5.20% 7-Aug-25 103.78 4.16 104.16 4.06 27-Jul-21 103.45 4.26
NPS265A PO 5.00% 12-May-26 102.96 4.31 103.40 4.21 15-Jul-21 102.50 4.42
NPS273A PO 0.54% 12-Mar-27 103.72 4.59 104.22 4.49 21-Jul-21 102.98 4.74

Remark : The credit rating for the issued NPS debentures is BBB by TRIS Ratings
For further information, please contact : Call 1759 Press 9 (Investor Line), Line @nps_investor, FB @npsinvestorrelations