วิสัยทัศน์และพันธกิจ

เราเชื่อว่า... พลังงานทดแทนที่ยั่งยืน คือ พลังงานที่สามารถปลูก หมุนเวียนเปลี่ยนใหม่ สร้างใช้ได้ไม่จำกัด

เพราะตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งพลังงาน เพื่อนำมาทดแทนน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่จะหมดไปในอนาคต โรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส หนึ่งในกลุ่ม ดั๊บเบิ้ล เอ เพาเวอร์ จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างแหล่งพลังงานทดแทนที่ยั่งยืนขึ้นมารองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของคนไทย และเสริมสร้างความมั่นคง ทางพลังงานให้กับประเทศ ภายใต้แนวคิด “ปลูกพลังงาน เพื่อความยั่งยืนแห่งอนาคต”

ด้วยความเชื่อมั่นว่า พลังงานทดแทนที่ยั่งยืน คือ พลังงานที่เราปลูกหรือสร้างขึ้นเองได้ เพื่อให้ประเทศพึ่งตนเองได้ ในฐานะประเทศที่มีการเกษตร เป็นรากฐาน การปลูกวัตถุดิบเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า จึงนับเป็นหนึ่งทางเลือกของพลังงานหมุนเวียนที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคง ด้านพลังงานให้กับเราทุกคนได้