ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

1759 กด 9 สายด่วนนักลงทุน

นักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้และบริษัทได้ที่สายด่วนนักลงทุน
โทร 1759 กด 9
ระหว่างเวลา 8.30 - 17.00 น.
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : ir@npp.co.th