NPS สนับสนุนท่อนพันธุ์ต้นมันสำปะหลัง 30,000 ต้นให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมกับสถาบันพัฒนามันสำปะหลัง (ห้วยบง) ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา สนับสนุนท่อนพันธุ์ต้นมันสำปะหลัง พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 (KU50) จำนวน 30,000 ต้น แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งพันธุ์ KU 50 เป็นพันธุ์ที่ให้ปริมาณแป้งสูงและเก็บเกี่ยวง่าย เป็นการส่งเสริมด้านอาชีพให้เกษตรกรมีผลผลิตต่อไร่และมีรายได้เพิ่มขึ้น