NPS สนับสนุน “กิจกรรมแพทย์เพื่อชุมชน”

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุน “กิจกรรมแพทย์เพื่อชุมชน” โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหินซ้อน ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดให้บริการทางการแพทย์ อาทิ ตรวจมะเร็ง ตรวจวัดสายตา และตรวจสุขภาพเบื้องต้น แก่ประชาชนในพื้นที่ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา และพื้นที่ใกล้เคียง เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีโอกาสเข้าถึงการบริการทางการแทย์อย่างทั่วถึง