NPS ส่งเสริมสุขภาพเยาวชน จัดกิจกรรม “ชวนน้องออกกำลังกาย”

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ จัดกิจกรรม “ชวนน้องออกกำลังกาย” ให้กับเยาวชนในโรงเรียนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส ต.ท่าตูม     อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีบนบุรี โดยจัดให้มีการแข่งขันกระโดดเชือกเพื่อสุขภาพ และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีสุขภาพและร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ