NPS สนับสนุน ชุมชนร่วมใจพัฒนา

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบเก้าอี้พลาสติกให้กับ “ชุมชนร่วมใจพัฒนา ต.เกาะขนุน อ.สนามชัยเขต  จ.ฉะเชิงเทรา” เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน เมื่อเร็วๆนี้