NPS สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบงบประมาณสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงทรา เพื่อช่วยเหลือเด้านสังคมสงเคราะห์แก่สมาชิกที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการจัดงานฌาปณกิจศพ งานอุปสมบท ฯลฯ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าให้ดีขึ้น