NPS จับมือสวนพฤษศาสตร์เขาหินซ้อน แจกต้นกล้าสมุนไพรจากวัสดุปลูกเถ้าชีวมวล

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ โดยพนักงานจิตอาสาเอ็นพีเอสร่วมกับสวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา แจกต้นกล้าสมุนไพรที่ใช้เถ้าชีวมวลจากโรงไฟฟ้าชีวมวลเอ็นพีเอสเป็นส่วนผสมในวัสดุปลูกให้กับเกษตรกร ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจ เพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพร เป็นการช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน และถือเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาบรรพบุรุษ