NPS ร่วมปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ โดยพนักงานจิตอาสาร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก ในกิจกรรมการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รัชกาลที่ 9 ในพื้นที่รอบหนองน้ำและพื้นที่สาธารณะ หมู่บ้านหนองปรือ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อเร็วๆนี้