NPS สนับสนุนกระดาษพิมพ์เขียนผลิตสื่อการสอนให้กับเยาวชนในชุมชน

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนกระดาษพิมพ์เขียนให้กับโรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าชีวมวลเอ็นพีเอส ต.เกาะขนุน และ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อใช้ผลิตสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน เป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเยาวชนในชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของเอ็นพีเอส