NPS สนับสนุนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ “ทำนาย้อนยุค ประจำปี 2562”

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ให้การสนับสนุนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในกิจกรรม “ทำนาย้อนยุค ประจำปี 2562” โดยจัดให้มีการดำนาแบบโบราณ การจัดแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยกับเกษตรกรและผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการสืบสานการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมให้คงอยู่ในชุมชนต่อไป