NPS จัดโครงการ “โรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส ชวนน้องรักษ์พลังงาน”

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ จัดโครงการ “โรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส ชวนน้องรักษ์พลังงาน” โดยจัดให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในชีวิตประจำวันให้กับเยาวชน และมอบพัดลม ของใช้ที่จำเป็นแก่สถานศึกษารอบโรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เมื่อเร็วๆนี้