NPS ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษาและแอลกฮอล์ฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19 จำนวน 9 วัด ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมกับผู้นำชุมชน สถานศึกษา และประชาชน ถวายเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษาประจำปี 2563 พร้อมกับถวายแอลกอฮอล์และแท่นกดแอลกอฮอล์แบบเหยียบ สำหรับฆ่าเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้กับวัดจำนวน  9 วัด ในพื้นที่ อ.พนมสารคาม และ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อเร็วๆนี้